Nastava OŠ

Redovita nastava

Odgojno-obrazovni rad u Školi poglavito se odvija kroz redovitu nastavu, ali i kroz dodatnu, dopunsku, izbornu i nastavu vjeronauka/etike i morala. Osim navedenih vidova nastave, odgojno-obrazovni rad u Školi odvija se i kroz niz izvannastavnih aktivnosti, kao i kroz sate zajednice učenika i odgoja za demokraciju.

U cjelokupnome nastavnom procesu koriste se različiti metodički i didaktički pristupi koji omogućuju bolje, kvalitetnije i temeljitije usvajanje znanja. Metodički i didaktički pristupi u nastavi ogledaju se u korištenju suvremenih saznanja iz ovih oblasti koja pridonose dobrim rezultatima u praksi, tj. dobrom usvajanju gradiva.  Nizom različitih metodičkih pristupa, na zanimljiviji i njima pristupačniji način, učenici lakše usvajaju nova saznanja.

Svi učenici Osnovne škole nastavu pohađaju po Nastavnome planu i programu Sustava katoličkih škola za Europu koji važi za sve škole u sastavu katoličkih školskih centara u Bosni i Hercegovini. U sve programske sadržaje ugrađene su zajedničke jezgre koje su zakonski propisane.

Stručna zastupljenost u nastavi u školskoj 2013./2014. godini ostvarena je iz svih predmeta.

Nastava iz stranih jezika

Prema Nastavnome planu, učenici od I. do IX. razreda uče engleski jezik, a od šestog razreda uveden je drugi strani jezik, njemački ili francuski.

 Dodatna nastava

Dodatna nastava organizira se na temelju interesiranja učenika i izraza potrebe za ovim vidom nastave. Stoga je prevashodno njezin glavni cilj poticanje nadarenih učenika za dodatni rad i istraživanje znanstvenog područja određenog predmeta, sukladno dobi i nadarenosti učenika.

Nastavničko je vijeće stoga planiralo organiziranje dodatne nastave iz nekoliko predmeta.

Dopunska nastava

Nastavničko vijeće je za školsku 2013./2014. godinu planiralo i određeni broj sati dopunske nastave. To planiranje temelji se na pretpostavci o potrebi organiziranja ovog vida nastave za učenike koji ne uspijevaju na redovitoj nastavi usvojiti i savladati gradivo, ali i na dosadašnjem iskustvu koje ukazuje na tu potrebu. Nastavničko je vijeće utvrdilo početak dopunske nastave u mjesecu listopadu.

 

Predavači Učenici Nastava Raspored Kalendar Produženi boravak