Cambridge English Language Assessment

Kako su u KŠC-u zastupljeni svi bitni aspekti odgoja i obrazovanja tako smo odlučili da pružimo mogućnost našim sugrađanima da pohađaju još jedan tečaj koji je ujedno i jedini licencirani tečaj engleskoga jezika na Kantonu, a to je Cambridge English Language Assessment. Certifikati Cambridge sveučilišta su usaglašeni sa Europskom jezičkom Mapom (CEFR), koje administrira Britanski savjet u Bosni i Hercegovini i Cambridge centar iz Banja Luke, a vrijednuje i dodjeljuje diplomu Univerzitet u Cambridge-u. Naš Centar je u direktnoj saradnji sa Cambridge centrom Banja Luka. Ono što je bitno napomenuti je da su ovi ispiti/certifikati jezičke kvalifikacije priznate u cijelom svijetu bez ograničenog roka trajanja.

 

Šta su i zašto se odlučiti za Cambridge ispite?

Ovaj tečaj je namijenjen svim onim koji žele međunarodno priznat certifikat, bez obzira na dob. Preko 4 miliona ljudi godišnje pohađa Cambridge ispite u 135 zemalja svijeta. U našem Centru tečaj se odvija mjesečno 3 puta po 2 sata tjedno u malim gupama kako bi svaki kandidat imao individualan pristup. Nivoi koje možete pohađati i polagati su: A1, A2, B1, B2, C1. Cijena ovisi o stupnju polaganja.

 

Vizija našeg Centra je da naši kandidati idu u korak sa svjetskim standardima znanja engleskoga jezika

Zajednički europski referentni okvir za jezike (CEFR) je međunarodni standard za opisivanje jezične sposobnosti, vještine polaznika, koja  ima šest razina od A1 za početnike sve do C2 kao najvišu razinu znanja engleskoga jezika. Prije pohađanja tečaja kanditati rade besplatno testiranje nakon čega će biti smješteni u adekvatnu grupu.

 

TEČAJEVI

 

KET – Key English Test                            KET Ilustracija

(početni nivo) – prvi korak za kandidate koji žele da napreduju ka višim nivoima, povezan sa A2 nivoom. Na ovom nivou se provjeravaju osnovne mogućnosti pisane i govorne komunikacije i omogućava polaznicima da steknu potvrdu o osnovnom poznavanju engleskoga jezika.

PET – Preliminary English Test

 

PET ilustracija

(niži srednji nivo) – na ovom nivou kandidat se uspješno snalazi u svakodnevnoj upotrebi engleskog jezika. Ispit pomoću kojeg se provjerava mogućnost svakodnevne komunikacije na engleskom jeziku u pisanom i govornom obliku i povezan je sa B1 nivoom.

FCE – First Certificate in English

fce ilustracija

(viši srednji nivo) – ovaj ispit je je veoma cijenjen pri zapošljavanju, povezan sa B2 nivoom. Idealan  za one koji raspolažu širokim vokabularom kako u pisanom tako i u govornom obliku. Ovaj certifikat služi kao dovoljna potvrda znanja engleskog jezika za zaposlenje i studije u zemljama engleskog govornog područja a otvara vrata i ka usavršavanju i višim nivoima Cambridge ESOL ispita – CAE i CPE

CAE – Cambridge English AdvancedCAE ilustracija

(veoma visok nivo znanja) prvi od dva najviša nivoa poznavanja engleskog jezika, povezan sa nivoom C1. Ova kvalifikacija dokazuje da vaše znanje engleskoga jezika zadovoljava sve standarde profesionalca u raznim poslovima ili dodiplomskim studijima.

 

Mlađi učenici testiraju znanje engleskoga jezika na tri nivoa (Starters, Movers, Flyers). Motivirajući nivoi za počinjanje učenja stranog jezika gdje je najbitnije da dijete zavoli jezik, te se prati njihov napredak.

YLE

Cambridge English: Starters – prvi je od ova tri nivoa: Young learners (YLE) a namijenjen je za djecu u uzrastu od 7 do 12 godina. Cilj ovog nivoa je osposobljavanje učenika da uče jezik te izgrade pozitivan stav prema istom.

 

 

Cambridge English: Movers – drugi od ova tri nivoa, cilj je da ohrabrimo vaše dijete da komunicira na engleskome jeziku te da zavoli isti kroz razne nastavne aktivnosti.

Cambridge English: Flyers – treći od ova tri nivoa i samim tim najviši koji pokazuje da vaše dijete razumije engleski jezik u jednostavnim svakodnevnim situacijama te da isti može koristiti.

 

Prijaviti se možete svakim radnim danom od 13:00h do 19:00h u prostorijama KŠC-a ili na e-mail adresu cambridge.kscbihac@gmil.com. Ostvarite i vi Vaše ciljeve uz pomoć Cambrigde ispita