Obrazovanje odraslih

logo za memorandum sapientia
Obrazovanje njegovatelja/ica

Osposobljavanje traje 8 mjeseci, ukupno 500 sati nastave, 220 sati teorijske nastave i 280 sati praktične nastave koja se obavlja u staračkom domu.

Nakon što se natječaj za njegovatelje raspiše, prijave se primaju u prostorijama Katoličkog školskog centra „Ivan pavao II“ u Bihaću, u uredu za obrazovanje odraslih, Ceravci b.b., u periodu od 13:00h-19:00h.

Prijavljeni kandidati rade kvalifikacijski test po kojem se pravi finalna lista onih kandidata koji mogu upisati tečaj.

Cijena programa za osposobljavanje odraslih je 1.300 KM, mogućnost plaćanja u 4 rate, uplata prve rate prilikom predaje dokumenata i upisa na Program.

Dokumentacija potrebna za kandidate koji su položili kvalifikacijski test:

 • kopija diplome o završenoj srednjoj školi,
 • rodni list,
 • ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova njegovatelja,
 • uvjerenje o nekažnjavanju.

Tokom osposobljavanja njegovatelji će biti obučavani kako:

 • prepoznati znakove starosti i starenja i razumjeti najvažnije promjene organizma u procesu starenja,
 • prepoznati osnovne potrebe korisnika i najčešće promjene u organizmu u procesu starenja; najčešće bolesti starijih osoba,
 • komunicirati i pristupiti korisnicima koji imaju posebne potrebe i/ili teškoće u komunikaciji,
 • razviti pozitivne stavove u odnosu na zdravlje, nemoć i bolest,
 • pravilno pristupiti starijoj i nemoćnoj osobi kod koje se prepoznaju različiti aspekti starenja,
 • pružiti prvu pomoć,
 • te ostala znanja i vještine vezane uz navedeno osposobljavanje.

Nakon završenog Programa za njegovatelje/ice dobiva se javno važeće uvjerenje i mogućnost upisa novostečenog zanimanja u radnu knjižicu. Također se dobija i certifikat koji je priznat u zemljama Europske Unije i BiH.

Radno vrijeme ureda: Pon-Pet od 13:00h do 19:00h

Kontakt telefon: 037 350 007

Kontakt email: njegovatelji.kscbihac@gmail.com

ÖSD Centar

Poznavanje njemačkog jezika ima veliki značaj. Ono otvara potpuno nove dimenzije učenja, pomaže razumijevanju vlastitog jezika i doprinosi cjelokupnom obrazovnom uspjehu i razvoju inteligencije. Osim toga, kulture diljem svijeta definiraju se kroz svoje jezike. Kako biste u potpunosti iskusili sva bogatstva njemačke kulture i otvorili vrata svijetu (jer njemački je maternji jezik gotovo 100 miliona Europljana!), potrebno Vam je znanje jezika. Znanjem jezika razvijate svoje samopoštovanje, stječete nove poglede na svijet, razvijate i jačate svoju osobnost, ali i povećavate sebi mogućnost zapošljavanja u stranoj i vlastitoj zemlji, omogućavate sebi stvaranje mreže poslovnih kontakata i na taj način otvarate vrata poslovnim suradnjama i ekonomskom prosperitetu.

ÖSD (Österreichisches Sprachdiplom Deutsch) je certifikat koji je međunarodno priznat u zemljama Europske unije, te služi kao dokaz o razini poznavanja njemačkog jezika iza kojeg stoji Republika Austrija. Ovaj certifikat priznaju institucije Austrije, Njemačke i Švicarske, te služi i kao dokaz o poznavanju njemačkog jezika prilikom reguliranja boravišne dozvole članova obitelji, reguliranja austrijskog ili njemačkog državljanstva, upisa na studij u Austriji, Njemačkoj ili Švicarskoj ili zaposlenja u zemljama njemačkog govornog područja

Ispit je ravnopravan ispitima Goethe-Instituta, Test DaF, Telc GmbH i Austrijskog integracijskog fonda (Österreichisher Integrationsfond – OEIF). Certifikati se ovjeravaju izravno u ÖSD-centrali u Beču, a programi edukacije odvijaju se kroz razine A1, A2, B1, B2, C1 i C2.

Kontakt telefon: 037 350 007

Kontakt email: osd.kscbihac@gmail.com

Radno vrijeme ureda: Pon-Pet od 13:00h do 19:00h

Cambridge English Language Assessment 

 

Cambridge English Language Assessment je jedini licencirani kurs engleskog jezika u gradu. Pružite sebi mogućnost da dođete do visokog stupnja znanja ali i certifikata koji je priznat u Europi i ostatku svijeta! Ispiti su dobro poznati te ih priznaju brojne škole, sveučilišta i poslodavci iz privatnog i javnog sektora u svim zemljama engleskoga govornog područja.

Uspjeh na Cambridge Engleskom ispitu donosi vam međunarodno priznatu diplomu koja pokazuje koju ste razinu znanja engleskog jezika dosegli.

Kontakt telefon: 037 350 007

Kontakt email: cambridge.kscbihac@gmail.com

Radno vrijeme ureda: Pon-Pet od 13:00h do 19:00h