Uprava škole

 Funkcija  Ime i prezime  E-mail
 Ravnatelj  don Boris Ljevak  ravnatelj.kscbihac@gmail.com
 Direktorica osnovne škole  Martina Jurić, prof  martinajuric@ksc-bihac.net
 Direktor srednje medicinske škole  Miljenko Knežević, prof  miljenkoknezevic@ksc-bihac.net
 Pedagoginja  Aldina Ramović prof.  pedagoginja.kscbihac@gmail.com
 Tajnica  Dijana Anušić, Emilija Kuljanac Lozovina  tajnistvo.kscbihac@gmail.com