Uprava škole

 Funkcija  Ime i prezime  e-mail
 Ravnatelj  don Boris Ljevak  ravnatelj.kscbihac@gmail.com
 Direktorica Osnovne škole  Martina Jurić, prof  martinajuric@ksc-bihac.net
 Pedagoginja Osnovne škole  Ivana Knežević Dervišević  ospedagog.kscbihac@gmail.com
 Direktor Srednje medicinske škole  Vedran Mihić, prof  mihicvedran@hotmail.com
 Pedagoginja  Srednje medicinske škole  Aldina Ramović  pedagoginja.kscbihac@gmail.com