O nama

Počeci djelovanja Katoličke Crkve na području školstva u Bihaću počinju još davne 1894. kada su sestre Klanjateljice Krvi Kristove otvorile pučku školu s četiri razreda. Novoizgrađena zgrada samostana i škole bila je jedna od najvećih i najljepših zgrada u Bihaću oslikana na mnogima razglednicama i uspomenama iz tog doba, a i danas je ostala u trajnoj uspomeni na svoju prvotnu namjenu po nazivu „Kloster” (samostan) kojeg koriste svi Bišćani.

Već od početka rada pokazao se veliki interes učenika tako da je škola uskoro brojila 8 odjeljenja četverogodišnje pučke škole. Ubrzo je otvoreno i zabavište (odnosno vrtić) te internat za djevojke, a kasnije i viša djevojačka škola. Iz kronike samostana saznajemo da je zgrada samostana imala tri prostorije za škole, jednu za glazbu, jednu za satove francuskog i dvije spavaonice za djevojke u internatu. Škola je imala pravo javnosti te osim obveznih školskih predmeta, sestre su držale privatne satove glazbe za razne instrumente (klavir, citra, violina), strane jezike (francuskog i njemačkog) i ručni rad. Škola je bila poznata i po tome što je od 1896. imala mali uređaj za mjerenje meteoroloških podataka, koje su priopćavale meteorološkom centru.

U školskoj godini 1930/1931. u školi je bilo 326 učenika, a do 1933. pučku školu je završilo 3 500 djece, a građansku 500 učenica. I danas mnogim Bišćanima ostala je u pamćenju po priči njihovih roditelja ili baka i djedova škola koje su držale časne sestre.

Za vrijeme Drugog svjetskog rata škola je više puta bila bombardirana osobito 1944. Odlukom Ministarstva prosvjete od 30. IV. 1945. u tadašnjoj Jugoslaviji ukinute su sve privatne škole i vrtići zbog čega više sestre nisu mogle držati nastavu. Nakon obnove Narodna vlast je u nekadašnju sestrinsku školu smjestila glazbenu školu (ona se i danas tu nalazi), a u gimnastičkoj dvorani bio je smješten Muzej AVNOJ-a.

Nakon pola stoljeća 13.6.2006.g. banjalučki biskup dr. Franjo Komarica potpisao je dekret o osnivanju Katoličkog školskog centra „Ivan Pavao II” u sustavu „Katoličkih škola za Europu” u Bihaću. Time je naš Centar postao najmlađi od sedam centara u sustavu “Katoličkih škola za Europu” u Bosni i Hercegovini koji su se počeli osnivati od 1995.

Odmah nakon osnivanja u iznajmljenim prostorijama državne osnovne škole s radom je 4.9.2006. počela Opća gimnazija s upisanih 16 učenika. Iduće školske godine 2007/2008. otvorena je i Osnovna škola s 11 učenika. Danas u vlastitoj, novoj i suvremeno opremljenoj zgradi je upisano 10 odjeljenja sa 300 učenika, a u Osnovnoj školi 10 odjeljenja s 200 učenika. Škola pokazuje dobre rezultate u učenju učenika i ima ugled u gradu kao zahtjevnija i ozbiljnija škola. To je najviše zahvaljujući radu i trudu njenih djelatnika i učenika kao i stvaranju dobre suradnje s roditeljima.

 Uprava škole
 Pomoćno osoblje
 Statistika

Odgovori