Opća gimnazija

Nastava se izvodi prema inoviranom Nastavnom planu i programu za gimnaziju Sustava katoličkih škola za Europu. Odluku o usvajanju navedenog nastavnog plana i programa, na prijedlog Pedagoškog vijeća katoličkih škola za Europu, donio je msgr. dr. Pero Sudar, promicatelj katoličkih škola u BiH i predsjednik Pedagoškog vijeća, dana 16. studenog 2010. godine. Nastavni program za gimnaziju inoviran je s ciljem rasterećenja  učenika i poboljšanja kvalitete nastavnog procesa, uvažavajući stavove stručnih aktiva nastavnika o preobilnim i nedovoljno usklađenim nastavnim sadržajima s vrstom škole i uzrastom učenika.

Odstupanja od plana i programa u Unsko-sanskom kantonu unutar su zakonom propisanih granica, a ogledaju se prvenstveno u uvođenju latinskog jezika u prve dvije godine školovanja, grčkog jezika u III. i IV. razredu,  zatim  predmeta kao što su: povijest religija ( u III. razredu ), te naglašenijeg izučavanja hrvatskog jezika i književnosti, povijesti, likovne i glazbene umjetnosti.

Kao obvezna izborna nastava, u sva četiri razreda, izučava se  vjeronauk ili etika i moral (alternativno), ovisno od izbora učenika odnosno njihovih roditelja.

Matura se sastoji od pismenog ispita iz hrvatskog jezika i književnosti, testa znanja  iz engleskog jezika, testa znanja iz predmeta izbornog područja i  usmenog ispita iz jednog predmeta izbornog područja po izboru učenika.

Nastavni plan i program realizira se u razrednoj, kabinetskoj, grupnoj nastavi, posjetima kulturnim i obrazovnim manifestacijama u Gradu i organiziranjem izleta, logorovanja i ekskurzije  za  IV. razrede,  na početku školske godine, u trajanju od najdulje deset dana.

Izborna nastava je organizirana u III. i IV. razredu, po izbornim područjima, kako slijedi:

  1. 1.Jezično područje (hrvatski i engleski jezik)
  2. 2.Matematičko-fizičko područje
  3. 3.Kemijsko –biološko područje
  4. 4.Društveno područje (povijest i geografija)
  5. 5.Sportsko područje
  6. 6.Umjetničko područje (glazbena i likovna umjetnost)
Predavači Učenici Nastava Raspored