Predavači SMŠ

 PredmetiPredavači
1.Hrvatski jezik i književnost / Latinski jezikJasmina Behrem
2.Engleski jezik / Odgoj za demokracijuMartina Franjić
3.Njemački jezikHalid Šabić
4. Fizika / MatematikaSanita Čaušević
5. Povijest religija / Katolički vjeronaukRobert Slišković
6. Islamska vjeronaukaSead Duraković / Haris Dedić
7.BiologijaMinela Hodžić
8.KemijaZlata Kulaš
9.Tjelesni i zdravstveni odgojSaša Sokač
10.Anatomija / Mikrobiologija / Patologijadr. Štefica Grgić
11.NeuropsihijatrijaMeris Jusić
12. Kirurgijadr. Suad Gačo
13. Interna medicinadr. Almira Zulić / dr. Eldin Halilbašić
14. Pedijatrijadr. Nejla Hadžić
15.Ginekologijadr. Eldin Halilbašić
16.FarmakologijaSandi Dedić
17.Medicinska psihologija i pedagogijaAldina Ramović
18.Urgentna medicinadr. Dejan Josipović
19.Higijena i socijalna medicina / Zarazne bolestiIman Zulić
Zdravstvena njega / Laboratorijska dijagnostikaIman Zulić
20.Praktična nastavaJelena Rogić