Nastava SMŠ

U školskoj 2014./2015. godini, nastava je počela u ponedjeljak, 1. rujna 2014. godine i izvodi se prema Nastavnom planu i programu za medicinsku školu Sustava katoličkih škola za Europu. Realiziranje programa se redovito prati i analizira na sastancima nastavničkog i pedagoškog vijeća kada se analiziraju rezultati o učenju, vladanju, razmjenjuju iskustva, te se iznalaze najbolje metode i načini za njihovo realiziranje.

Obrazovno- odgojni rad se zasniva na temelju nastavnih planova i programa drugih škola s tim da naši učenici imaju : drugi strani jezik, latinski jezik i u II. razredu 2 sata, povijest religija, medicinska etika i antropologija, moral i etika za učenike koji ne idu na vjeronauk).

Kako osnivač našeg Centra nije Kanton, te u našim nastavnim planovima i programima postoje specifični sadržaji određenog nastavnog predmeta koji se ne razlikuju više od 20% u odnosu na utvrđeni nastavni plan i program druge srednje škole. Nastavnim planom i programom se utvrđuje: fond sati, nastavni sadržaji općeobrazovnih i stručnih predmeta, ciljevi, zadaci, oblici i postupci rada, uvjeti za realiziranje redovite, dopunske, dodatne i fakultativne nastave, prijemnog i maturskog, odnosno završnog ispita, dužina trajanja obrazovanja i stručno zvanje koje učenik stječe nakon završetka srednje škole, odnosno obrazovanja.

Nastavni plan i program realizira se u razrednoj, kabinetskoj, grupnoj nastavi, posjetima kulturnim i obrazovnim manifestacijama u Gradu i organiziranjem izleta, logorovanja i ekskurzije za IV. razrede, na početku školske godine, u trajanju od najdulje deset dana.

 

IZBORNA NASTAVA

Izborna nastava se realizira na način da učenik/ica III. i IV. razreda bira dva obvezatna predmeta od tri ponuđena: kemija, biologija, fizika. Učenik/ica može također uzeti i treći predmet ako to želi s liste ponuđenih predmeta. Izborna nastava je zastupljena sa po dva sata tjedno.

 

Predavači Učenici Nastava Raspored