Prijave za polaganje ispita – Cambridge English: Advanced (CAE)

CAE – Cambridge English Advanced (veoma visok nivo znanja) prvi od dva najviša nivoa poznavanja engleskoga jezika, povezan sa nivom C1. Ova kvalifikacija dokazuje da vaše znanje engleskoga jezika zadovoljava sve standarde profesionalca u raznim poslovima ili dodiplomskim studijima. Cambridge English ispiti predstavljaju najpoznatije i napriznatije kvalifikacije iz engleskoga jezika. Prijave za polaganje CAE ispita koji će se održati 24.06.2017.godine

» Pročitaj još
1 2