OGLAS za izbor učenika generacije

CCF_000051

 

Na temelju članka 4. Pravilnika o utvrđivanju uvjeta i načina izbora učenika generacije u osnovnim i srednjim školama u Sustavu katoličkih škola za Europu, Nastavničko vijeće Katoličkog školskog centra “Ivan Pavao II” Škola za Europu- Srednja medicinska škola Bihać, na sjednici održanoj 4.5.2020. godine objavljuje

OGLAS

za izbor učenika generacije

 

Učenikom generacije završnog razreda može biti izabran onaj učenik koji ispunjava sljedeće opće uvjete:
a) tijekom školovanja imao odličan uspjeh (minimalni uspjeh 4,5) i uzorno/primjerno vladanje u svim razredima;
b) učenik koji je u školi u kojoj je kandidat za učenika generacije pohađao najmanje dvije (za srednje) ili četiri (za osnovne) posljednje godine školovanja;
c) tijekom školovanja imao zapažene rezultate na natjecanjima i izvannastavnim aktivnostima u organizaciji Ministarstva obrazovanja, Pedagoškog zavoda županije, Pedagoškog vijeća Sustava, Škole i drugih nevladinih institucija i udruga koje se bave odgojem i obrazovanjem.

Prilikom vrjednovanja za izbor učenika generacije u obzir se uzimaju rezultati postignuti u radu sekcija predviđenih Godišnjim programom rada u školi, natjecanjima u znanju i stvaralaštvu iz pojedinih nastavnih predmeta i osvojene nagrade na natjecanjima, sudjelovanje i osvajanje nagrada na natjecanjima likovnog, glazbenog, jezičnog i tehničkog stvaralaštva, znanstvenim i kulturno-umjetničkim smotrama, te sportskim aktivnostima provedenim u organizaciji škole, Sustava, Pedagoškog zavoda, Ministarstva obrazovanja, znnaosti, kulture i sporta županije, te općinskih, županijskih, entitetskih, državnih i međunarodnih organizacija koje se bave odgojem i obrazovanjem, a na kojima učenik nastupa predstavljajući školu.

Elementi za vrjednovanje

a) opći uspjeh tijekom školovanja
b) sudjelovanje i uspjeh na natjecanjima u znanju iz pojedinih nastavnih predmeta, na revijama, smotrama, izložbama i sportskim natjecanjima;
c) sudjelovanje, te postignuti rezultati i doprinosi u radu izvannastavnih aktivnosti, kreativno-istraživački rad i doprinos u radu sekcija škole;
d) izvanškolske aktivnosti i volonterski ili humanitarni rad
e) sudjelovanje u radu škole i organa škole; rukovođenje razrednom zajednicom ili rukovođenje Vijećem učenika;
f) pohađanje paralelne osnovne/srednje (glazbene) škole
g) procjena Nastavničkog vijeća o pokazanim individualnim specifičnim karakternim osobinama i kompetencijama učenika/kandidata

Pravo da bude izabran za učenika generacije ima svaki učenik završnog razreda koji ispunjava navedene uvjete, prijavljivanjem na ovaj oglas. Uz prijavu na oglas učenik treba napisati životopis u kojem treba obrazložiti po kojim elementima vrjednovanja, osim uspjeha, udovoljava i može biti bodovan kao kandidat za učenika generacije. Prijavu na oglas može napraviti Odjeljenska zajednica na prijedlog razrednika.

Oglas traje petnaest dana od dana objavljivanja.

Napomena: Obzirom na trenutnu situaciju učenici će potrebnu dokumentaciju (uslikanu ili skeniranu) slati isključivo na e-mail: pedagoginja.kscbihac@gmail.com

 

Vedran Mihić, prof.
direktor SMŠ-e KŠC-a “Ivan Pavao II” Bihać

Dostavljeno:
– Oglasna ploča
– a/a