Pismo roditeljima učenika SMŠ-e- KŠC-a

Poštovanim roditeljima učenika SMŠ-e- KŠC-a „Ivan Pavao II.“ u Bihaću

 

Poštovani,

obraćam Vam se kao roditelju učenika koji pohađa Srednju medicinsku školu u Katoličkom školskom centru „Ivan Pavao II.“ u Bihaću.

Moj vikar mons. Ivica Božinović zajedno s ravnateljem Centra vlč. Borisom Ljevakom upoznao Vas je u srijedu, 12.6. na roditeljskom sastanku s aktualnom situacijom u kojoj se nalazi SMŠ-a koju pohađa Vaše dijete.

Banjolučka biskupija, na čijem sam čelu kao biskup, a koja je i osnivač ove škole, došla je uslijed brojnih neodržanih obećanja, bivših i sadašnjih vlasti USK-a, u tešku financijsku situaciju. Kreditno je zadužena upravo zbog ove škole, te joj je daljnji rad škole na ovaj način pretežak uteg koji ne može nositi.

Stoga sam donio sljedeću ODLUKU koju Vam je priopćio moj vikar:

  1. Ove godine neće biti upisa u SMŠ KŠC-a Bihać.
  2. Ukoliko Vlada USK-a ne preuzme financiranje ove škole, u novoj šk. g. 2019/20 učenici će plaćati školarinu. Visina školarine bit će poznata tijekom mjeseca kolovoza/augusta o. g. To je jedini način da upisani učenici završe školovanje u ovoj školi.
  3. Ukoliko Vlada USK-a ispuni svoja obećanja neće biti školarine i u šk. g. 2020/2021 bit će upis učenika u prvi razred.

Vas kao roditelje molim za razumijevanje zbog ovakve odluke, ali nama dalje više nije moguće na dosadašnji  način financirati rad SMŠ KŠC-a Bihać.

 

S poštovanjem

U ime Osnivača:

 

Dr. Franjo Komarica,

biskup banjolučki