OBAVIJEST: ÖSD ispit 25.5.2019 – GRAZ

Obavještavamo kandidate koji su prijavili ÖSD ispit koji će se održati u subotu (25.5.2019) u Grazu da će ispit početi u 12:00h.
Kandidati se moraju pojaviti 30 minuta prije zakazanog termina ispita te su dužni sa sobom donijeti iskaznicu i kopiju iskaznice. (Kopija iskaznice se prilaže uz ispitni materijal).

Adresa ispitnog centra: Univerzitet u Grazu, Institut za slavistiku, Graz, Merangasse 70

Radno vrijeme centra za obrazovanje odraslih osoba PU “Sapientia” je od 08:00h do 15:00h svakim radnim danom.

Sve dodatne informacije na:
Tel: + 387 350 007
E-mail : osd.kscbihac@gmail.com
Web: http://ksc-bihac.net/obrazovanje-odraslih