OBAVIJEST: Pomjeren ÖSD ispit zakazan za 19/20.04.2019

Obavještavamo kandidate koji su prijavili ÖSD ispit u mjesecu travnju (19/20.04.2019) da će ispit biti pomjeren na 13.04.2019. godine i održat će se po slijedećem rasporedu:

Pismeni dio ispita za sve stepene će početi u subotu (13.04.2019) u 08:00h.
Usmeni dio ispita za stepen A1 će početi u subotu (13.04.2019) u 09:00h.
Usmeni dio ispita za stepen A2 će početi u subotu (13.04.2019) u 09:00h.
Usmeni dio ispita za stepen B1 će početi u subotu (13.04.2019) u 11:00h.
Usmeni dio ispita za stepen B2 će početi u subotu (13.04.2019) u 13:00h.
Usmeni dio ispita za stepen C1 će početi u subotu (13.04.2019) u 13:00h.

Informacije za kandidate

1. Kandidat se može prijaviti i pristupiti ispitu nakon što uplati naknadu za ispit.
2. Kandidati se moraju pojaviti 30 minuta prije zakazanog termina ispita.
3. Kandidati su dužni sa sobom donijeti iskaznicu i kopiju iskaznice. (Kopija iskaznice se prilaže uz ispitni materijal).
4. Svaki ispit počinje provjerom iskaznica. Ukoliko se sumnja u identitet jedne osobe predstavnik može narediti da se izradi slika ili uzime otisak prsta iste. Polaganje ispita s tuđom izkaznicom je kažnjivo i prijavljuje se policiji.
5. Tijekom ispita zabranjen je razgovor s drugim kandidatima. Višestruko opominjanje od strane dežurne osobe rezultira udaljavanjem kandidata s ispita. (U tom slučaju ispit se ocjenjuje sa: nije položio/la.)
Dozvoljeno je postavljati pitanja dežurnoj osobi.

6. Kod upotreba tehničkih pomagala (mobitel itd.) i donošenje puškica/šalabahtera se ispit ocjenjuje sa: nije položio/la.
Ukoliko se kod nekog uoči mobitel, isti se odstranjuje s ispita.
7. Zabranjeno je pisati grafitnom ili piši-briši olovkom. Ovakvim olovkama pisani tekstovi se ne uzimaju u obzir.
8. Zabranjeno je pisati štampanim slovima. Malo i veliko slovo spadaju pod kriterije ocjenjivanja.
9. Na stolu kandidata smiju se nalaziti samo ispitni materijal (dio određenog ispitnog materijala) i pribor za pisanje. Svi ostali predmeti (torbe, mobiteli, vlastite bilješke i sl.) se trebaju smaknuti sa stola.
10. Dozvoljeno je korištenje dvojezičnog rječnika pri B2 ispitu i jednojezični rječnik pri C1 ispitu.
11. Ko prijevremeno završi s dijelom ispita, može napustiti prostoriju, nakon što preda sav ispitni materijal, ali je dužan vratiti se na vrijeme na idući dio ispita.
12. Kandidati su saglasni time da se ispiti iz internih razloga odvijaju uz video i audio nadzor.
13. Kandidatima je strogo zabranjeno ispitivačima nuditi bilo kakvu vrstu poklona. Ispitivači ne smiju primati nikakve poklone.