ÖSD podjela certifikata

Kandidati koji su polagali ÖSD ispit u mjesecu listopadu (27.10.2018) mogu preuzeti certifikate od sutra (07.11.2018) te svakim radnim danom od 14h do 16h u Uredu za obrazovanje odraslih PU “Sapientia”.

Sve dodatne informacije na:
Tel: + 387 350 007
E-mail : osd.kscbihac@gmail.com
Web: http://ksc-bihac.net/obrazovanje-odraslih