Datumi polaganja završnih maturskih ispita SMŠ

Hrvatski jezik i književnost 8.6.2018. u 10:00h (Petak)

Interna medicina 11.6.2018. u 15:00h (ponedjeljak)

Urgentna medicina 12.06.2018. u 15:00h (utorak)

Kirurgija 14.6.2018. u 15:00h (četvrtak)

Biologija/kemija 14.6.2018. u 10:00h (četvrtak)

Fizika 14.6.2018. u 10:00h (četvrtak)