Termini popravnih ispita

Maturanti: 25.8.2017. u 12 sati.

Stručni predmeti: 24.8.2017. u 16 sati.

Latinski jezik i Povijest religija: 25.8.2017. u 9 sati.

Kemija i biologija: 24.8.2017. u 12 sati.

Povijest: 24.8.2017. u 9 sati.

Matematika: 24.8.2017. u 11 sati.

Fizika 25.8.2017. u 11 sati.

Engleski i Njemački jezik za Osnovnu školu i SMŠ: 25.8.2017. u 14 sati.