Pripremna nastava za učenike koji imaju negativnu ocjenu

Pripremna nastava za učenike koji imaju negativnu ocjenu održat će se od 21-25. 8.2017. u prijepodnevnim terminima od 9 do 12 sati.