Obavijest za maturante za popravne ispite i konsultacije

Konsultacije za popravni ispit za maturante su od 21.8.2017. do 25.8.2017.

Popravni ispiti za maturante iz predmeta kemija i biologija bit će održani 25.8.2017. u 10:00h