Upis djece u prvi razred Osnovne škole

Prvi upisni rok od 1. do 9. lipnja 2017. godine u vremenu od 9:00h do 12:00h.

U četvrtak 8.6.2017. godine upis u vremenu od 16:00h do 18:00h.