NASTAVNI KALENDAR ZA ŠKOLSKU 2016. – 17. GODINU- IZMJENE

Br: Bihać, 31. 1. 2017.

NASTAVNI KALENDAR ZA ŠKOLSKU 2016. – 17. GODINU- IZMJENE

Zbog prekida nastavnog procesa u tijeku prvog polugodišta molimo da uvažite sljedeće izmjene u Nastavnom kalendaru tekuće školske godine.

Kraj I. polugodišta 6. veljače 2017.
Radne subote : 1. 4. ožujak – raspored od ponedjeljka
2. 25. ožujak – raspored od utorka
3. 8. travanj –raspored od srijede
4. 22. travanj-raspored od četvrtka
5. 13. svibanj-raspored od petka
6. 27. svibanj – raspored od srijede
7. 10. lipanj – raspored od petka
Kraj II. polugodišta – maturanti 22. svibanj
Kraj II. polugodišta – ostali 23. lipanj

dr. Slavo Grgić

Ravnatelj KŠC-a u Bihaću