Klokan Matematičar bez granica

Ove godine, po prvi put, naša škola je uzela učešće u međunarodnom matematičkom izazovu : KLOKAN BEZ GRANICA . Klokan Matematičar bez granica ( Kangourou sans Frontieres) je međunarodna nezavisna inicijativa čiji zadatak je da organizuje jednom godišnje Kangourou izazov sa osnovnim ciljem da promoviše matematiku među mladim ljudima u cijelom svijetu. Klokan matematičar u Bosni i Hercegovini je podijeljen

» Pročitaj još