Takmičenje iz zdravstvene njege

SPISAK UČENIKA KOJI SU SUDJELOVALI NA TAKMIČENJU IZ ZDRAVSTVENE NJEGE

 1. ANDRIJANA KALFIĆ
 2. EDINA TUTIĆ
 3. BEŠIĆ MIDHETA
 4. VELIĆ AMINA
 5. SARA KAHRIĆ
 6. SAJRA DOLIĆ
 7. AMEL DURIĆ
 8. ČEHIĆ AJLA
 9. NEDŽADA DŽINOVIĆ
 10. EMIR DŽUZELIĆ
 11. AJLA ŠUŠNJAR
 12. TARIK KOLAKOVIĆ
 13. HANA MUSLIĆ
 14. AMINA KAHRIĆ
 15. SAFET MUJAGIĆ
 16. HANA ČAVKIĆ
 17. DUNJA ŠLJIVAR
 18. NAILA ZULIĆ
 19. AJLA KURTOVIĆ

REZULTATI PISMENOGA DIJELA NATJECANJA IZ ZDRAVSTVENE NJEGE

 1. ANDRIJANA KALFIĆ- 59/62
 2. EDINA TUTIĆ- 53/62
 3. BEŠIĆ MIDHETA- 49/62
 4. VELIĆ AMINA- 47/62
 5. SARA KAHRIĆ-46/62
 6. SAJRA DOLIĆ, AMEL DURIĆ- 45/62
 7. ČEHIĆ AJLA, NEDŽADA DŽINOVIĆ, EMIR DŽUZELIĆ- 44/62
 8. AJLA ŠUŠNJAR- 41 /62
 9. TARIK KOLAKOVIĆ- 39/62
 10. HANA MUSLIĆ- 37/62
 11. AMINA KAHRIĆ- 36/62
 12. SAFET MUJAGIĆ- 35/62
 13. HANA ČAVKIĆ, DUNJA ŠLJIVAR- 34/62
 14. NAILA ZULIĆ-25/62
 15. AJLA KURTO VIĆ- 18/62

Čestitke najboljima i hvala svim učenicima na učešću.


REZULTATI PRAKTIČNOGA DIJELA NATJECANJA IZ ZDRAVSTVENE NJEGE

 1. SARA KAHRIĆ – 5,0
 2. VELIĆ AMINA – 4,95
 3. HANA ČAVKIĆ – 4,1
 4. ADRIJANA KALFIĆ,HANA MUSIĆ,AMINA KAHRIĆ – 4,0
 5. AJLA ŠUŠNJAR, EMIR DŽUZELIĆ – 3,95
 6. TARIK KOLAKOVIĆ – 3,90
 7. SAFET MUJAGIĆ – 3,60
 8. DURIĆ AMEL-3,50
 9. DUNJA ŠLJIVAR – 3,40
 10. NAILA ZULIĆ – 3,20
 11. AJLA KURTOVIĆ, NEDŽADA DŽINOVIĆ- 3,0

Čestitke najboljima a svim učenicima hvala na sudjelovanju.