Odluka

Broj: 135/17

Bihać, 16.03.2017.godine

Na temelju ovlaštenja iz Osnivačkog akta, a u vezi sa člankom 145. stav 1. Statuta JU Katolički školski centar “Ivan Pavao II’ Škola za Europu-Bihać, ravnatelj donosi

 

 

 

O D L U KU

I

Donesenom odlukom obavezuju se svi djelatnici i učenici JU Katolički školski centar ” Ivan Pavao II ” Škola za Europu-Bihać na poštivanje slijedećih pismenih upozorenja:

–          Pismeno upozorenje broj: 134/17;

–          Pismeno upozorenje na obavezu poštivanje odredaba Pravilnika o školskom kućnom redu u Sustavu katoličkih škola za Europu kao i odredaba Zakona o srednjem obrazovanju ( “Službeni glasnik USK-a” broj 17/12) koji se odnose na zabranu pušenja u školi i školskom dvorištu, broj: 133/17;

–          Pismeno upozorenje na obavezu poštivanja odredaba Kodeksa odijevanja, broj: 132/17.

II

Pismenim upozorenjem broj: 134/17 upozoravaju se učenici na obavezu poštivanja odredaba Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putovima u BiH, koji se odnosi na pješake. Ovo upozorenje odnosi se na kolovoz ispred Škole (Ul. Žrtava srebreničkog genocida).

Prema članku 105. Stav 1 navedenog zakona “Pješak se ne smije, po pravilu kretati i zadržavati na kolovozu.”

Na putu koji ima trotoar ili drugu površinu određenu za kretanje pješaka, odnosno površinu pored kolovoza pogodnu za kretanje pješaka, pješak je dužan kretati se tim površinama. Put koji ima obilježene pješačke prijelaze, pri prelaženju puta, pješak je dužan kretati se tim prijelazima, ako oni nisu od njega udaljeni više od 100 metara. Ravnatelj, navedenim upozorenjem nastoji da probudi svijest kod učenika ove ustanove kako bi zaštitili sami sebe od neopreznih vozača.

Pismenim upozorenjem broj: 133/17 upozoravaju se učenici, djelatnici, te angažirani vanjski suradnici, kao i roditelji učenika na poštivanje odredaba članka 6. Pravilnika o školskom kućnom redu u Sustavu katoličkih škola za Europu, te članka 7. Zakona o srednje obrazovanju, kojima se zabranjuje pušenje u svim radnim prostorijama Škole, kao i školskom dvorištu.

Pismenim upozorenjem broj: 132/17 upozoravaju se učenici na obavezu odijevanja školske uniforme u toku nastavnog procesa, kao i na zabranu konzumiranja hrane i napitaka u učionicama.

III

Ova Odluka stupa na snagu od dana objave na oglasnoj ploči JU Katolički školski centar “Ivan Pavao II“ Škola za Europu-Bihać.