Podjela DDK knjižica za učenike srednjih škola

Crveni križ grada Bihaća će vršiti podjelu DDK knjižica za učenike srednjih škola koji su dali krv u toku prošle godine. Molimo učenike sa spiska da svojim prisustvom uveličaju ovu svečanu dodjelu DDK knjižica.

Svečanost će se održati u sali Kulturnog centra (Dom Armije) u nedjelju 26.02.2017. sa početkom u 09:00 sati.

Aličić Elvira

Čirić Emsad

Dolić Samra

Džambegović Una

Hrnjica Ajla

Islamović Denis

Kupinić Adelisa

Marjanović Maja

Murić Ajla

Šantić Dominik

Šušnjar Azra