Obavijest za produženi boravak

Produženi boravak počinje sa radom u petak 2.9.2016. godine. Roditeljski sastanak za korisnike produženog boravka je u četvrtak 1.9.2016. godine u 10:00h.