Početak nastavne godine!

Početak nastavne godine je četvrtak 1. rujna 2016. godine a naknadno će biti objavljene smjene učenika po razredima i satnica smjena.