Termini popravnih ispita u 2016. godini

Termini popravnih ispita:

22.08.2016. matematika i povijest u 12:00h

23.08.2016. latinski, engleski i njemački jezik u 12:00h

24.08.2016. stručni medicinski predmeti u 16:00h