Obavijest za učenike koji nisu preuzeli uniforme

Molimo sve učenike sa spiska da sutra 25.6.2016. godine dođu u firmu Tera Novu u 13:30h po svoje uniforme.

Lipovača Elma

Tutić Amra

Zerić Semra

Brdarić Mirjana

Bibanović Azra

Bulić Arnela

Dželilović Armin

Durić Meida