MUP USK: Prevencija međuvršnjačkog nasilja

Članak preuzet sa RTVUSK.ba

BIHAĆ, 4. decembra – S obzirom na činjenicu da je na prostorima BiH, a time i Unsko-sanskog kantona,  sveprisutna pojava maloljetničke delikvencije i vršnjačkog nasilja, Kantonalno ministarstvo unutrašnjih poslova organiziralo je predavanja o ovoj temi u osnovnim i srednjim školama.

Predavanja imaju za cilj prevenciju, a u suglasnosti s ministrom Senadom Kljajićem i policijskim komesarom Mujom Koričićem, aktivnost provode pripadnici Odjela za edukaciju.

Predavanje o maloljetničkoj delikvenciji, vršnjačkom nasilju i  sigurnosti u saobraćaju , Odjel  za edukaciju, na čelu sa Jasminom Halilagićem, provodi već drugi  mjesec. Do sada je kroz druženje prošlo oko 1.200 učenika, a jučer su svoja iskustva prenijeli učenicima Katoličkog školskog centra „Ivan Pavao II“.

Izuzetan primjer dobrih međuvršnjačkih odnosa upravo je KŠC , u kojem kako  nam kažu, do sada nije zabilježen nijedan ozbiljniji incident.

Najbolji način sprečavanja  negativnih  društvenih  pojava, kažu nam, jeste preventivno djelovanje kroz razgovor s mladima. Njima se, međutim , ne može baviti sama policija, već se u rješavanje svih problema moraju uključiti svi relevantni faktori, od porodica i škola, centara za socijalni rad i pravosudnih organa. Sistem vrijednosti, tvrde,  danas je iskrivljen i on se mora revidirati, a mladi uputiti na pravi put.

O maloljetničkoj delikvenciji, vršnjačkom nasilju i sigurnosti u saobraćaju, Federalno ministarstvo pravde, pod okriljem UNICEF-a i u saradnji sa MUP-om USK-a, u oktobru je organiziralo seminar za policijske službenike i uposlenike centara za socijalni rad. Svim učesnicima dodijeljeni su  odgovarajući certifikati, kako bi mogli aktivno  djelovati na ovom polju.