Natječaj za honorarnog djelatnika

Br.568 /15

Bihać, 23.11.2015. godine

 

JU  Katolički školski centar “Ivan Pavao II” u Bihaću u skladu s  potrebama Srednje medicinske škole , smjer Zubni tehničar raspisuje:

 

Natječaj za honorarnog djelatnika

 

  • Stomatološka grupa predmeta-praktična nastava- 1 djelatnik
Redni broj Naziv predmeta Profil stručne spreme Broj sati

 

1. Morfologija zuba,

vježbe

Doktor/ica specijalist/ica stomatolog,

Viši zubni tehničar,

Viša medicinska sestra

(položenim stručnim ispitom i pedagoškom skupinom predmeta)

3

 

Pored općih uvjeta predviđenih Zakonom o radu, kandidati su dužni ispunjavati uvjete propisane Zakonom o srednjem obrazovanju, Nastavnim planom i programom i Pedagoškim standardima.

Kandidat uz prijavu i kratku biografiju treba dostaviti slijedeću dokumentaciju:

1.Dokaz o stručnoj spremi-ovjerena kopija

2.Uvjerenje o položenom stručnom ispitu

4.Izvod iz matične knjige rođenih

5.Uvjerenje o državljanstvu

6.Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)

7.Ljekarsko uvjerenje ( po prijemu kandidata)

 

Svi kandidati svoje prijave mogu slati putem pošte  na adresu:

S U S T A V  K A T O L I Č K I H „ŠKOLA ZA EUROPU“

J.U. KATOLIČKI ŠKOLSKI CENTAR„IVAN PAVAO II“ BIHAĆ,

Ceravci b.b. , 77 000 Bihać, BiH (s naznakom ZA NATJEČAJ)

ili na e-mail: ksc-bihac@net.hr

 

Rok za dostavu prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

Za Školski odbor  JU KŠC-a

Slavo Grgić, ravnatelj JU KŠC-a