OBAVIJEST ZA ÖSD ISPIT – PROSINAC

Uplate za polaganje ÖSD ispita, koji će se održati 19./20.12.2015.godine se mogu vršiti od 09.11.2015. do 13.11.2015.godine, ili do popunjenog broja mjesta u prostorijama KŠC-a, u uredu za obrazovanje odraslih,svakim radnim danom od 14:00h do 19:00h.

Uplata se vrši isključivo u KM valuti.

Potrebno je donijeti kopiju lične karte ili pasoša.

Kandidati koji su položili dio ispita u našem centru moraju na uvid donijeti diplome ili potvrde o položenom dijelu ispita.

Kandidati koji nisu polagali u našem ÖSD centru (ÖSD centar unutar KŠC Bihać), a imaju dio ispita položen negdje drugo, OBAVEZNO na prijavi moraju imati diplome ili potvrdu o položenom dijelu ispita, broj testa koji su pisali kao i šifru ispitivača.