Profesori i djelatnici KŠC-a u borbi protiv karcinoma!

učiteljice

Mi profesori i djelatnici KŠC-a želimo pružiti potporu organizaciji RACE FOR THE CURE u borbi protiv karcinoma, te želimo ukazati na potrebu podizanja svijesti žena svih dobnih skupina o važnosti redovitih pregleda.

U nadi da ćemo ovom objavom potaknuti što veći broj žena da više brinu o svom zdravlju, šaljemo tople pozdrave.