Natječaj za dodjelu stipendije, akademske godine 2015./2016.

 

Na temelju članka 3. i 17. Pravilnika o dodjeli stipendija i potpora, Upravno vijeće Zaklade „Za mudrost i plemenitost – Pro sapientia et clementia“ Sarajevo, raspisuje

 

N A T J E Č A J

za dodjelu stipendija tijekom redovitog sveučilišnog studija

 

Stipendiju, za vrijeme trajanja redovitog studija, može dobiti student koji udovoljava sljedećim uvjetima:

  • da je završio posljednji razred srednje škole s odličnim ili vrlo dobrim uspjehom (za studente 1. godine),
  • da je upisan kao redoviti student na nekom od sveučilišta u Bosni i Hercegovini,
  • da nije korisnik stipendije po drugoj osnovi,
 • studenti koji su od ranije korisnici stipendije, dužni su dostaviti samo potvrdu o upisu u narednu godinu studija.

 

 

Kandidati su dužni uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta i to:

 1. Obvezna dokumentacija:
 • popunjen prijavni list (obrazac se može podići u svim KŠC-ima u BiH i na njihovim web stranicama kao i na web stranici Katoličke tiskovne agencije),
 • Uredno, i u cijelosti popunjena, te u općini ovjerena Izjava (obrazac se može podići u svim KŠC-ima u BiH i na njihovim web stranicama kao i na web stranici Katoličke tiskovne agencije),
 • zamolba za dodjelu stipendije s kratkim životopisom i vlastoručnim potpisom,
 • potvrda o statusu redovitog studenta,
 • potvrda o prosjeku ocjena (ovjerena preslika maturalne svjedodžbe-diplome ili potvrda s prethodne godine studija fakulteta),
 • osobna fotografija,
 • potvrda o neuposlenosti za članove domaćinstva koji nisu uposleni (od ureda za zapošljavanje),
 • Dodatna dokumentacija:

 

 • potvrda o redovitom školovanju (osnovnom, srednjoškolskom ili fakultetskom) brata/sestre ili drugog člana zajedničkog domaćinstva,
 • potvrda o osvojenim nagradama na županijskoj, državnoj i međunarodnoj razini, kao i na razini Sustava katoličkih škola za Europu,
 • preporuka župnika (za katolike),
 • preporuka ravnatelja KŠC-a ( za učenike KŠC-a).Zaklada akademske godine 2015./2016., dodjeljuje stipendiju u iznosu od 150 KM mjesečno (10 godišnjih rata), za vrijeme cjelokupnog redovitog studija.

Natječaj ostaje otvoren do 31. listopada 2015. godine. Prijave na natječaj donijeti osobno ili slati preporučenom poštom na adresu: Zaklada „Za mudrost i plemenitost – Pro sapientia et clementia“, Mehmed Paše Sokolovića 11, 71000 Sarajevo, s naznakom «Natječaj za stipendiju». Nepotpune i neblagovremene prijave neće se  razmatrati. Rezultati natječaja biti će objavljeni do kraja studenog 2015. godine, u svim KŠC-ima, njihovim web stranicama i na web stranici Katoličke tiskovne agencije.

 

Preuzmi obrazac izjave

Obrazac za prijavu stipendije

Sarajevo, 29. rujna 2015. godine                                                                                  Predsjednik Upravnog vijeća

 

Msgr. dr. Pero Sudar, v.r.