Prestanak štrajka!

Nastava u KŠC “Ivan Pavao II” u Bihaću počinje od utorka 15.9.2015.

Osnovna škola i gimnazija kreću sa nastavom od 7:30 dok medicinska škola počinje sa nastavom od 13:30h.