Početak nastave za srednje škole KŠC-a

Početak nastave za Gimnaziju je utorak 1.9.2015. u 8:00h.

Srednja medicinska škola počinje sa nastavom u utorak 1.9.2015. od 13:00h