UPIS UČENIKA U SREDNJE ŠKOLE KŠC-a „Ivan Pavao II“ U BIHAĆU

Pozivamo sve učenike koji žele sljedeće šk. godine 2015./16. upisati prvi razred

srednje škole u KŠC-u „Ivan Pavao II“ u Bihaću da trebaju osobno doći u tajništvo škole u razdoblju od 5.-19. 06. 2015. godine u vremenu od 10.00 do 13.00 sati. Natječaj se objavljuje prema sljedećem planu

 

Škola Stručno zvanje

IV. stupanj

odjela učenika
Opća gimnazija   1 30
Srednja medicinska Medicinska sestra-tehničar 2 60
Dentalni-zubni tehničar 1 30
Ukupno   4 120

i potrebno je predati:

  1. Prijava za upis u prvi razred (koji će dobiti u tajništvu škole)
  2. Svjedodžba (original) o završenom 9.razredu škole (ako ih nisu dobili od osnovne škole mogu ih naknadno donijeti u navedenom razdoblju upisa)
  3. Uvjerenje o završenom 6.,7. I 8. razredu osnovne škole
  4. Rodni list
  5. Ostala dokumentacija (ako je ima) kojima dokazuje neko od prava koje ima na osnovu odredbi Pravilnika s kriterijima za upis u prvi razred srednje škole u Unsko-sanskoj županiji.

 

Bodovna lista prijavljenih učenika vršit će se na osnovu predane dokumentacije i na osnovu Pravilnika s kriterijima za upis učenika u prvi razred srednje škole u Unsko-sanskoj županiji („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“broj: 6/13.)

 

Ukoliko se u prvom upisnom roku ne popune planirana mjesta , drugi upisni rok je 1. rujan 2015. u 10.00 sati.

Slavo Grgić

Ravnatelj KŠC-a