OBRAZOVNI SISTEM BOSNE I HERCEGOVINE VAPI ZA REFORMOM

Obrazovni sistem i sve ono što bi se dalo promijeniti u našem obrazovnom sistemu je nešto o čemu se govori već nekoliko godina, ali se do sada još uvijek ništa nije poduzelo.

Učenici Katoličkog školskog centra “Ivan Pavao II” ove godine će sudjelovati u projektu “Građanin” sa temom “Reforma školstva”. Razlog odabira baš ove teme leži u potrebi da se ukaže na problem u našoj državi, a to je nedovoljno odvajanje financijskih sredstava za obrazovanje mladih ljudi. Sa ovim projektom, kako kažu, žele ukazati na probleme u sistemu obrazovanja zbog toga što je opće poznato da je obrazovanje temelj svake države.

Primjer: Finska je jedna od najuspješnijih država u Europi, ali koji su razlozi toga? I sami smo svjesni činjenice da je do prije skoro 50 godina Finska bila crna ovca Europe, ali je onda uspjela okrenuti novi list ulažući u nešto važno i nešto što je naša država zanemarila – obrazovanje.

U državi u kojoj mi živimo ima dosta problema, problema koji bi se dali riješiti kada bi nove, mlade snage došle na vlast, ali da bi se to desilo, država mladima u Bosni i Hercegovini treba pružiti obrazovanje koje zaslužuju, a ne žaliti zbog njihovog odlaska.
Razlog odlazaka mladih iz Bosne i Hercegovine jeste upravo težnja za kvalitetnim obrazovanjem i osposobljavanjem za život kao i prosperitetnija budućnost, navode ovi učenici.
Nekoliko problema na koje su učenici KŠC-a željeli ukazati:

  •  Manjak praktične nastave u stručnim srednjim školama,
  •  Obimno brojno stanje razreda,
  •  Potreba za vodenjem stranih jezika od prvog razreda osnovne škole,
  •  Preopterećenost učenika sa testovima i ocjenjivanjem na bazi testiranja koje oduzima vrijeme i profesorima i učenicima jer ih dovodi u situaciju da moraju učiti samo da bi zapamtili,
  •  Neopremljenost strčnih škola i kabineta za informatiku.

U sklopu ovog projekta i nastojanja da se riješi ovaj problem, učenici su radili ankete i za profesore i učenike kako bi se bolje upoznali sa problematikom koja pogađa i učenike, ali i njihove profesore.
U sklopu aktivnosti vezanih za navedeni projekat Vijece učenika KŠC-a gostovalo je i na TVUSK govoreći o problemima iz projekta, a zadnje sto su radili u sklopu projekta jeste peticija koja je održana na trgu grada Bihaća.

Kompletan članak preuzet sa USKinfo.ba