SEMINAR DJELATNIKA SUSTAVA KATOLIČKIH ŠKOLA ZA EUROPU

Nastavnik i nastava – izazovi i prilagodbe

  • Odgoj je uvijek izazov i prilika i istinskom vrjednotom da čovjek pa tako i nastavnik nastavlja na određen način živjeti u onima koje je ljubio i za koje se žrtvovao, promicatelj Sudar je sve nazočne prosvjetne djelatnike Sustava katoličkih škola za Europu potaknuo na ljubav i požrtvovnost

Djelatnici Katoličkog školskog centra “Ivan Pavao II” iz Bihaća na čelu s ravnateljem dr. Slavom Grgićem i ove godine bili su sudionici 19. po redu seminara Sustava katoličkih škola za Europu koji se svake godine od 8. do 10. siječnja održava u Sarajevu u prostorijama tamišnjeg KŠC-a “Sveti Josip”. Za razliku od prethodnih, ove godine za predavanja i realizaciju radionica na odabrane teme pobrinuli su se sami djelatnici KŠC-a.

Pozdravne riječi dobrodošlice uputio je promicatelj biskup Pero Sudar i moderatori mons. Ivica Božinović i don Ivica Mršo. – Sve što činimo bez Božjeg blagoslova nestane, a i najmanje i neznatno uz Božji blagoslov je neprolazno, istaknuo je biskup Sudar – te pozvao nazočne na molitvu i zazvao Božji blagoslov. Seminar je predavanjem o temi Duhovnost i odgovornost djelatnika u katoličkim školama ove godine otvorio mons. Marko Semren, pomoćni biskupbanjolučki napomenuo da se ne smije zaboraviti da je svatko pozvan biti svet i dobar te, citiravši papu Pavla VI., rekao da svaka osoba ima svoj način življenja svetosti. Biskup Semren naglasio je da profesorovo svjedočanstvo treba biti autentično, u kojemu s dubokom poniznošću izražava ono u što je uvjeren, te da prosvjetni djelatnici trebaju imati svijest da su oni radi učenika, radi njihova dobra zaključivši da se za odgojitelja traži more ljubavi, ocean strpljivosti i bezdan povjerenja.

Središnja tema seminara bila je Nastavnik i nastava – izazovi i prilagodbe. Svi su djelatnici, u okviru bogate i raznolike ponude (Neuroznanstveni aspekti obrazovanja, Interdisciplinarni pristup nastavi, Motivacija nastavnika u nastavnom procesu, Praćenje, vrednovanje I ocjenjivanje učenika, Identifikacija i obrazovanje darovitih i talentiranih učenika, Upravljanje inkluzivnim razredom, Komunikacija i stres, Profesionalno sagorijevanje, Evaluacija u nastavi – tradicionalni i suvremeni pristup, Sigurnost djece u virtualnom svijetu, Osobine nastavnika kao pretpostavka uspješnog odgojnog djelovanja, Način vođenja roditeljskih sastanaka, Uključivanje učenika s posebnim potrebama u grupni rad, Kreativnost u nastavi kemije i biologije, Glazba i sport za djecu s posebnim potrebama itd.) imali mogućnost odabrati i opredijeliti se za tri teme i uključiti u radionice.

Treći dan seminara obilježio je rad stručnih aktiva, a uručeni su i certifikati o napredovanju djelatnika u zvanja mentor i savjetnik. U završnoj riječi promicatelj mons. dr. Pero Sudar istaknuo je da je seminar prilika i mjesto za obnovu duha, te da se ne može davati ako se nije spremno i primiti. Naglasio je da se naše škole prvenstveno trebaju baviti odgojem duha pa onda dolazi sve drugo koje nije nevažno, te napomenuo da je odgoj izazov jer traži odricanje od nastavnika gdje nije dovoljna samo ljudska motivacija nastavnika nego treba iznalaziti i duhovni motiv za odgoj mladih. Stoga je vrlo važno nastavnikovo osobno nastojanje oko duhovnosti u kojemu je duhovnost bez ljubavi i požrtvovnosti varka. Poticajem da je odgoj uvijek izazov i prilika i istinskom vrjednotom da čovjek pa tako i nastavnik nastavlja na određen način živjeti u onima koje je ljubio i za koje se žrtvovao, promicatelj je sve nazočne prosvjetne djelatnike Sustava katoličkih škola za Europu potaknuo na  ljubav i požrtvovnost.

S.Č.