Prijave za polaganje njemačkog jezika!

osd_prufungszentren_logo
PRIJAVE ZA POLAGANJE NJEMAČKOG JEZIKA
PONEDJELJAK, SRIJEDA, PETAK
15:00-15:30h
Prijave izvršiti najkasnije dva tjedna prije termina polaganja. Termine polaganja možete pronaći na www.osd.at.
Informacije o polaganju i rezultatima ispita osdbihac@gmail.com ili facebook „Osd Njemački jezik Bihać“
Merisa Kulenović 061 705 792 ili Šejla Karabašić 063 934 485