Priprema djeteta za polazak u školu

skolsko_dijete-270x250 images-270x183

Polazak u školu predstavlja veliku promjenu u životu djeteta i njegove obitelji. Dijete se mora prilagoditi novim pravilima ponašanja; sjediti na jednom mjestu duže vrijeme, pratiti aktivnost do kraja, doći na početak nastave, a njegova sposobnost učenja i izvršavanja zadataka stalno se procjenjuju.

Također, to je prva provjera djetetovih socijalnih, emocionalnih, intelektualnih i drugih sposobnosti.
Kako bi dijete moglo udovoljiti novim zahtjevima treba biti psihofizički zrelo za polazak u školu. Kronološka dob kao jedini kriterij uspješnog starta đaka-prvaka pokazao se nedovoljno pouzdanim. Pored razvijenih intelektualnih sposobnosti: pamćenja, rezoniranja i koncentracije ,potrebno je da posjeduje neke vještine i znanja, a također i određeni stupanj socio-emocionalne zrelosti.

Sposobnosti i vještine koje dijete treba posjedovati pri upisu u školu

Grafomotoričke vještine

• Posjeduje fleksibilnost šake i prstiju, pravilno drži olovku, linija mu je jasna, adekvatnog pritiska
• Po uzorku zna povlačiti linije od crte do crte, od točke do točke, ravne kružne i valovite linije
• Zna precrtati geometrijske likove: kvadrat, trokut
• Zna napisati svoje ime velikim tiskanim slovima

Prostorni odnosi

• Razumije prostorne odnose: gore, dolje, ispred, iza, na, u, ispod, iznad
• Usvojilo je: orijentaciju na:
– tijelu (desna/lijeva ruka, desna/lijeva noga, desno/lijevo oko)
– u prostoru (što je desno od njega, a što lijevo, zna odrediti smjer kretanja)
– na papiru (što je na desnoj strani papira, a što na lijevoj)

Vremenski odnosi

• Razumije vremenske odnose: prije, poslije, jutro, podne, večer
• Poželjno je da poznaje dane u tjednu, te snalaženje na satu (puni sat)

Numeričko poimanje

• Broji mehanički barem do 20, uz pokazivanje do 13
• Snalazi se u pojmovima više, manje, oduzmi, dodaj
• Razumije pojam skupa:
– što sve spada u neki skup, a što ne (klasifikacije po obliku, veličini, težini, boji)
– uspoređuje dva skupa (gdje ima više, a gdje manje)
– zna da se dodavanjem skup povećava, a oduzimanjem smanjuje
• U skupu od 10 elemenata zna rezultat dodavanja za jedan i oduzimanja za jedan uz pokazivanje
• Povezuje brojku uz količinu (npr. brojka 9=9 elemenata)
• Mjereći može usporediti koji su predmeti duži, veći, širi

 

Boje

• Prepoznaje i imenuje boje: žuta, zelena, crvena, plava, bijela, crna, smeđa, narančasta, ljubičasta

 

Govor i rječnik

• Pravilno izgovara sve glasove (dozvoljeno je umekšano izgovaranje nekih glasova zbog ispadanja mliječnih zubi)
• Pravilno se gramatički izražava (koristi množinu, jedninu, zamjenice, govori pravilno u rodu i padežu)
• Zna verbalno definirati jednostavne pojmove (npr. što je stolica? U definiciji spominje čemu stolica služi, kakvog je oblika, od čega je napravljena i sl.)
• Zna verbalno iskazati po čemu su neke stvari, bića, pojave slični, a po čemu su različiti
(npr. po čemu su slični muha i leptir?)
• Zna prepričati kraći događaj ili priču u pravilnom slijedu: uvod, tijek, završetak

Predčitalačke vještine

• Može rastaviti poznate riječi na slogove
• Prepoznaje i imenuje s kojim glasom počinje i s kojim glasom završava riječ
• Zna imenovati riječi na zadani glas (igra “na slovo na slovo)
• Zna prepoznati da li je zadani glas na početku riječi, na kraju ili u sredini
• Zna rastaviti jednostavne riječi na glasove
• Od pojedinih glasova zna sastaviti jednostavnu riječ (npr. M-A-M-A, O-K-O i sl.)
• Prepoznaje simbole slova i brojki

Koncentracija

• Na zadatku se može zadržati 15-20 minuta, dok trajanje igre može biti i 60 minuta uz kratke otklone pažnje

 

Samostalnost

• U brizi za sebe: zna se sam odjenuti, obuti i vezati cipele, samostalan je pri jelu i u korištenju WC-a
• Snalaženje u saobraćaju: poznaje pojmove: semafor, zebra, kolnik, pločnik, poznaje osnovna pravila ponašanja u saobraćaju
• Snalaženje u komunikaciji s drugima: poznaje i koristi običaje kod pozdravljanja,
poznaje pravila ponašanja na ulici, u trgovini, kada je to potrebno, zna kako i od koga može zatražiti pomoć
• Radne navike: ima sitna kućna zaduženja

Socioemocionalna zrelost

• Sposoban je u velikoj mjeri kontrolirati svoje emocije, a ne da emocije kontroliraju ponašanje
• Sposoban je za odgađanje zadovoljstva kako bi postigao cilj (riješio zadatak do kraja)
• Sposoban je za suradnju s drugima (dogovor)
• Konflikte pokušava riješiti na socijalno prihvatljiv način
• Motiviran je za sudjelovanje u društvenim igrama ( memori, čovječe ne ljuti se i sl.), poštuje pravila igre
• Pokazuje interes za igre na papiru, motiviran je za dobar uradak
• Ima razvijen osjećaj sigurnosti i samopouzdanja

Da li je potrebno dijete učiti čitati i pisati prije polaska u školu? NE

Zato što:

• Dijete koje ima dobro razvijene grafomotoričke vještine brzo će naučiti pisati slova
• Dijete koje nauči pisati slova prije škole, može ih naučiti pisati na neispravan način,
što će mu otežati usvajanje vještine pisanja u školi
• Dijete koje ima dobro razvijene predčitalačke vještine, brzo će i bez napora usvojiti
vještinu čitanja
• Prvih dana u školi, dok će druga djeca usvajati vještine čitanja i pisanja, takvom će
djetetu biti dosadno. neće usvajati radne navike učenja kao druga djeca. To će mu predstavljati problem kada nastupi usvajanje gradiva koje mu nije od ranije poznato
• Važnije od usvojenosti vještine čitanja i pisanja je da dijete bude psihofizički zrelo
prema opisanim kriterijima

Priprema djeteta pred sam polazak u školu

• Obavijestiti dijete na vrijeme o promjenama u njegovom životu koje će se dogoditi kada krene u školu. (nove odgovornosti)
• Uputiti dijete na osobe koje mu mogu pomoći u slučaju potrebe ako je ponekad samo kod kuće
• Privikavati dijete tijekom ljeta na situacije u kojima će trebati pokazati oprez
• Uputiti ga kako se dolazi do škole, upozoriti na opasna mjesta (npr. prijelazi preko ceste)
• Osigurati radni prostor u stanu (pisaći stol) koji je uvijek isti i samo djetetov, koji ono može urediti prema svojem izboru, ali tako da na stolu ne bude puno sadržaja koji će mu odvlačiti pažnju.
• Zajedno s djetetom obaviti kupnju školske torbe i školskog pribora, kupnju obaviti u ugodnoj atmosferi
• Poticati pozitivne stavove djeteta prema školi i učenju

SRETAN I USPJEŠAN POČETAK ŠKOLOVANJA!!!!!!!!!