Anketa

 

1474576_10202869285796814_2126628106_n (1)

Katolički školski centar „Ivan Pavao II“ je proveo anketu na uzorku od 419 učenika osnovnih škola Harmani II, Harmani I, Prekounje i Gornje Prekounje-Ripač. Svrha ankete je bila ispitati zainteresiranost učenika za pohađanje srednjih škola koja nude određena usmjerenja, te zainteresiranost za određena usmjerenja od kojih su mogli izabrati:

1. Prirodnoslovno-matematička gimnazija

a) Matematičko-informatička gimnazija

b) Biologija i Kemija

2. Sportska gimnazija

3. Jeziča gimnazija

4. Opća gimnazija

5. Medicinska škola

a) Medicinski tehničar-sestra

b) Zubni tehničar

c) Farmaceutski tehničar

 

Konačni rezultati ankete govore da je većinski broj učenika izrazio zainteresiranost za pohađanje Sportske gimnazije gdje su od 419 ispitanika, upravo to izabrala 74 ispitanika i time dobili većinskih 17,66%, a nakon kojih slijede usmjerenja Medicinske škole ( Farmaceutski tehničar 13,13%, te zubni tehničar 8,59%).