Članovi vijeća

Predsjednik: Sara Dejanović
Zamjenik: Alma Balić Zapisničar: Tarik Kolaković PR: Lejla Nuhanović