Članovi vijeća

Predsjednik: Monika Jurić
Zamjenik: Adis Posko Blagajnik: Matea Klepić Zapisničar: Karlo Vidović

Opća gimnazija:

Prvi razred:

 1. Karlo Vidović
 2. Jasmina Mustafić

Treći razred:

 1. Adis Poško
 2. Elvis Jašarević
 3. Amira Midžić

Četvrti razred:

 1. Monika Jurić
 2. Lucija Šimić

 

Srednja medicinska škola:Prvi razred:

Ia:

 1. Dženana Dizdarević
 2. Dinka Halkić

Ib:

 1. Meida Dunić
 2. Edin Bulić

Ic:

 1. Irma Šabić
 2. Matea Anušić

Drugi razred:

IIa:

 1. Azra Šušnjar
 2. Almira Bosnić

IIb:

 1. Ifeta Dervišević
 2. Jasmina Avdić

 

Osnovna škola:VII razred:

 1. Božana Živković
 2. Sara Dejanović

VIII razred:

 1. Iva Franjić
 2. Matea Klepić