Produženi boravak

PRODUŽENI BORAVAK (ZA UČENIKE OD I- V razreda)

SVRHA

Produženi boravak je neobavezni oblik neposrednoga odgojno-obrazovnog rada koji se provodi izvan redovite nastave i ima svoje odgojno-obrazovne, zdravstvene i socijalne vrijednosti. Današnji način života sve većem broju roditelja nameće potrebu za zbrinjavanjem djeteta mlađe školske dobi koje nakon redovite nastave odlazi kući i često bez odgovarajućeg nadzora provodi vrijeme do dolaska roditelja s posla.

CILJEVI

– sigurnost djece
– zdrava ishrana učenika/učenica
– završavanje školskih zadataka uz provjeru urađenog da bi roditelji imali više vremena za igru sa svojom djecom
– poticanje kreativnosti kod djece
– relaksacija i opuštanje
– odgojno djelovanje
– socijalizacija učenika

Posebno je u prvom razredu naglasak na značaju odgojno-obrazovnog rada produženog boravka,  kako bi se učenicima olakšalo razdoblje međusobnog upoznavanja, formiranje razrednog ozračja, upoznavanja kulture škole i postupno preuzimanje obveza i formiranje radnih navika.

RASPORED RADA

Radno vrijeme i organizacija rada u školi mogu biti fleksibilni.                     
od 7,00 do 16,30

Raspored rada:


7,00 – 8,00        Prijem djece

8,00 – 11,30      Nastava

11,30 – 12,30    Ručak

12,30 – 12,45    Pripreme za mirne aktivnosti

12,45 – 13,45    Mirne aktivnosti

13,45 – 14,00    Užina

14,00 – 15,30    Usmjerene aktivnosti i pisanje zadaće

15,30 – 16,30    Neusmjerene ili slobodne aktivnosti

 

Boravak i rad prema takvom obliku organizira se od 7 sati ujutro do 16,30 sati poslije podne. Ako je potrebno, škola organizira i jutarnje dežurstvo.
Grupa učenika-polaznika produženog boravka može se organizirati različito:

  • homogena skupina učenika istog razrednog odjela
  • heterogena skupina učenika sastavljena od dva različita razredna odjela

U homogenom razrednom odjelu rade dva učitelja, jedan prije podne u redovitoj nastavi, drugi poslijepodne u produženom boravku. Oba učitelja zajednički programiraju nastavne sadržaje, dogovaraju se o zajedničkim i odvojenim aktivnostima. Svaki sam planira svoje vrijeme, prema Nastavnom planu.
U heterogenom razrednom odjelu timsko planiranje i programiranje obuhvaća tri učitelja. Različitost njihovih pristupa odgojno-obrazovnom procesu potrebno je maksimalno uskladiti da bi učinkovitost i krajnji cilj – uspjeh, rast i razvoj djeteta bili maksimalni.
Preporuka je da se učitelji koji rade u nastavi svakodnevno dogovaraju i usklađuju svoje aktivnosti s učiteljem iz produženog boravka. Vrijeme za dogovaranje i usklađivanje aktivnosti ne bi smjelo biti kraće od pola sata. Preporuka je da se učitelji izmjenjuju oko podneva.

SA UČENICIMA RADI STRUČNI TIM:

-dvije odgajateljice
-učiteljice u dvije smjene (do 12 prva smjena)
– prof. pedagogije

Učitelji koji rade u odjelu produženog boravka djeluju jedinstveno, suradnički, dogovorno,  i integrirano s cijelim razrednim odjelom. Zajedno surađuju s roditeljima održavaju roditeljske sastanke i pojedinačne individualne razgovore s roditeljima. Slijedeći načela kurikularnog pristupa, a u skladu s načelima lokalnog i školskog kurikuluma, unutarnja organizacija nameće svakoj školi odgovornost u kreiranju tjednog i dnevnog rasporeda aktivnosti. Svaki učiteljski tim kreator je svakodnevnog rada s učenicima, u skladu sa zakonitostima struke. Program rada u produženom boravku realizira se u svim raspoloživim prostorijama u školi, uključujući i vanjski prostor škole. Nastavni proces odvija se u učionici tijekom prijepodnevnih sati, a program rada produženog boravka može se ostvarivati u istoj učionici ili u prostoru koji je prilagođen i opremljen isključivo za rad produženog boravka (ovisno o postojećim uvjetima u školi).

AKTIVNOSTI

– relaksacija poslije nastave
– pisanje zadaća
– odmor uz TV, gledanje crtića
– čitanje bajki
– stalna komunikacija, praćenje rada , aktivnosti i razvoja učenika – pedagoško-psihološko djelovanje

-radionice (komunikacije,kreativna,likovna,plesna,tolerancije,strani jezik…)
– stalni razgovori sa roditeljima

NAČINI ORGANIZACIJE I OBLICI RADA

kurikularni pristup (umjesto predmetno-satnog)

integrirano učenje i podučavanje

timsko i suradničko učenje

istraživačka nastava

iskustveno učenje

učenje kroz igru, praksu, učenje za život

fakultativni programi (jezici, sportske aktivnosti)

tečajna nastava

izvan učionička i terenska nastava

izvannastavne aktivnosti

 

PREHRANA I PROSTOR

Obroci:

-Doručak  (jedan mliječni obrok)

-Ručak

-Užina
Za potrebe pravilne i zdrave prehrane učenika, u školi se osigurava prostor za pripremanje i konzumiranje hrane (školska kuhinja i blagovaonica) ili hrana dolazi izvana. Tijekom boravka u školi učenicima se priprema doručak, ručak i poslijepodnevna užina. Kako bi se učenicima omogućilo, a učiteljima olakšalo usvajanje pravila ponašanja za vrijeme obroka i pravilnih prehrambenih navika, poželjno je da ti prostori budu ugodni, estetski uređeni i prikladno opremljeni. Učenici nekoliko razreda zajedno blaguju prema mogućnostima u zajedničkoj blagovaonici, zajedno s učiteljima, čime se ostvaruje topla, obiteljska atmosfera.
Prostori u kojima učenici provode veći dio dana trebaju biti svijetli, dovoljno veliki, opremljeni audio-vizualnom opremom, didaktičkim pomagalima, malom priručnom bibliotekom i računalom.

Ugodan boravak!

Predavači Učenici Nastava Raspored Kalendar Produženi boravak