Uprava škole

 Funkcija  Ime i prezime  e-mail
 Ravnatelj  don Marko Crnjak  ravnatelj.bihac.ksc@gmail.com
 Direktorica  Martina Jurić, prof  martinajuric1@gmail.com
Pedagoginja  Ivana Knežević Dervišević  ospedagog.kscbihac@gmail.com